Terugblik verhoren: Ook na Huizinge-beving bleef maximaal gas winnen het doel

Posted on

Beetje bij beetje wordt duidelijk waarom de gaswinning uit het Groningenveld in 2013 niet teruggeschroefd is én in dat jaar zelfs hoger uitviel. Terwijl de regio in de zomer ervoor getroffen werd door de zwaarste aardbeving ooit. Het argument van de leveringszekerheid won het van de veiligheid.

De keuze voor de leveringszekerheid betekent kort gezegd: zorgen dat niemand in de kou komt te zitten. Alleen bleek afgelopen week dat dit argument niet meer helemaal waterdicht is.

De parlementaire enquêtecommissie boog zich afgelopen week over de nasleep van de beving in Huizinge van 2012. De aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter (SvR) had een enorme impact op de regio. Maar de ernst drong niet door in politiek Den Haag.

Zo ging Maxime Verhagen, toen minister van Economische Zaken (EZ), er niet op bezoek. “Onbegrijpelijk”, zei Verhagen deze week. Toenmalig burgemeester Albert Rodenboog deed vergeefse pogingen om hem aan de lijn te krijgen.

De ernst van de situatie drong ook niet door tot de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het KNMI. De kracht van de beving paste nog steeds binnen de statistieken, vertelde voormalig NAM-directeur Bart van de Leemput. In die tijd werd aangenomen dat er geen zwaardere aardbevingen zouden komen dan 3,9 op de SvR.

Maar medewerkers van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakten zich zorgen. Ze besloten zelf onderzoek te doen. De toezichthouder veegde onder meer deze bovengrens van tafel.

NAM was vooral bezig met behouden van draagvlak

Het SodM deelde resultaten met toenmalig minister van EZ, Henk Kamp. Hij was sinds november de opvolger van Verhagen. “Meneer De Jong, dit is groot bier”, zei Kamp destijds tegen Jan de Jong, de inspecteur-generaal van de SodM. “Het is duidelijk dat ik hier met de top van de coalitie over moet spreken.”

De toezichthouder adviseerde de minister om de gaswinning te verlagen vanwege de veiligheid. Een lagere productie zou een positief effect hebben op de aardbevingen, concludeerde de toezichthouder. Volgens de NAM was dit niet het geval. De bevingen zouden toch wel komen. Je zou ze dus alleen maar uitstellen.

De NAM was toen vooral bezig met het behouden van de steun onder de Groningers. Het was de taak van Kamp om alle belangen rond de gaswinning tegen elkaar af te wegen. Zoals de veiligheid en de leveringszekerheid.

GasTerra-leidinggevende schiet gaten in argument van leveringszekerheid

Het Groningenveld was van groot belang voor deze leveringszekerheid. In het kort betekent dit dat er voldoende gas moet zijn om ervoor te zorgen dat niemand in de kou zit.

Toch had er mogelijk 20 miljard kuub gas minder gewonnen kunnen worden. Bijna de helft minder dan het jaar ervoor. Dat bleek uit berekeningen die GasTerra-leidinggevende Anton Broenink na Huizinge maakte.

Het ministerie nam het enkel ter kennisgeving aan. Het was maar een “vingeroefening”, vertelde oud-topambtenaar Jos de Groot. Broenink bestreed dit. “Dan doe je mijn team te kort. Het was serieus werk.”

Maximaal winnen uit het Groningenveld was het doel

Door het toevoegen van stikstof aan ander gas had Gronings gas nagemaakt kunnen worden. De stikstofinstallaties stonden alleen al zo’n tien jaar lang stil. Dit kwam omdat het beleid was maximaal gas te halen uit het Groningenveld. Zolang het maar onder het plafond van 425 miljard kuub in tien jaar bleef.

Dit beleid bleef overeind staan. Ook na de beving in Huizinge, bleek deze week. Kamp had begin 2013 besloten om de gaswinning niet te verlagen. Ook niet uit voorzorg. In datzelfde jaar is zelfs veel meer gas gewonnen dan de jaren ervoor.

Van de Leemput heeft naar eigen zeggen “een paar keer zijn vinger opgestoken” in dat jaar. Was zo’n hoge winning wel verstandig? Ook Broenink vroeg zich dit af. Net als zijn baas Gertjan Lankhorst. Er werd contact opgenomen met ambtenaren van het ministerie. “Die vonden het geen probleem.”

Financiële belangen waren van groot belang

Als Kamp wel had ingegrepen zou dit nog 8 miljard kuub gas hebben gescheeld. Dit zou de schatkist wel miljarden hebben gekost. Dat de centen een rol speelden is duidelijk. De opbrengst van de gaswinning was “een publiek belang”, vertelde De Groot.

In 2014 bepaalde Kamp dat de gaswinning niet hoger mocht zijn dan 42,5 miljard kuub. In eerste instantie wilde hij de grens zetten op 40 miljard kuub. Financiën gaf echter het “dringende advies” om er 42,5 miljard te maken, vertelde De Groot.

Of de miljardenopbrengst ook de hoofdreden was voor Kamp om in 2013 niet in te grijpen, is nog niet duidelijk.

Daar zal de enquêtecommissie komende week een antwoord op proberen te vinden. Zowel Kamp als oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem moet getuigen.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services