Baudet niet bestraft voor weigering neveninkomsten te melden

Posted on

Thierry Baudet ontkomt voorlopig aan sancties in de Tweede Kamer voor het weigeren melding te maken van zijn neveninkomsten. Eerder dienden acht fracties een klacht in tegen de fractievoorzitter van Forum voor Democratie.

Dat deden ze bij een onafhankelijke commissie die zich bezighoudt met de integriteit van Kamerleden. Die heeft laten weten niets te kunnen doen, nu Baudet weigert aanwijzingen op te volgen. Fractievoorzitters van regering- en oppositiepartijen willen daarom de regels veranderen.

Het gaat om inkomsten die Baudet krijgt uit de verkoop van zijn boeken. Uit onderzoek van NU.nl in februari vorig jaar bleek dat hij in 2020 hiermee 85.000 euro verdiende via zijn bedrijf THPB Media bv. Kamerleden zijn verplicht om nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Baudet weigert dit te doen.

De FVD-leider kreeg in maart van het onafhankelijke College van Onderzoek Integriteit, dat door de Kamer zelf is ingesteld, een berisping en de aanwijzing om zijn neveninkomsten alsnog te melden. Ook toen bleef hij volharden in zijn weigering.

Vervolgens dienden fractievoorzitters van de coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks, Volt en Partij van de Dieren in juni een klacht in bij het college, met het verzoek na de berisping opnieuw een sanctie op te leggen. Maar voorzitter Liesbeth Horstink-Von Meyenfeldt meldde op 21 juli aan de fractievoorzitters dat het college hier niet toe in staat is, blijkt uit een brief die NU.nl heeft ingezien.

Horstink-Von Meyenfeldt acht het college niet bevoegd, omdat het al in maart een berisping en een aanwijzing aan Baudet heeft gegeven. De regelgeving voorziet er volgens haar niet in een nieuwe sanctie op te leggen als dat niet wordt nageleefd.

Heerma (CDA): ‘Moeten elkaar kunnen aanspreken’

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt dat de parlementaire orde en de gemeenschappelijke waarden worden uitgehold als een Kamerlid “een lange neus” kan trekken naar de gedragscode. “Dat kunnen we onmogelijk accepteren.” Wat voor voorbeeld zijn politici voor de rest van de samenleving als ze niet bereid zijn de regels na te leven die ze voor zichzelf maken, vraagt Paternotte zich af. “We zullen bij de eerstvolgende gelegenheid voorstellen om onze regels aan te passen en een einde te maken aan deze straffeloosheid.”

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans laat aan NU.nl weten dat ze de opstelling van het College van Onderzoek Integriteit Tweede Kamer “gezien de huidige regels” begrijpt. Maar ze zegt tegelijkertijd dat “wat hier gebeurt niet de bedoeling kan zijn van de afspraken”. Ze wil daarom met haar collega’s gaan bekijken hoe erop kan worden toegezien dat Baudet wel de afspraken nakomt.

Fractievoorzitters van andere coalitiepartijen laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. Gert-Jan Seegers (CU) stelt dat het vertrouwen in de politiek al laag is. Dat vertrouwen gaat volgens hem “verder door het putje” als politici de eigen gestelde regels met voeten treden zonder dat er wordt ingegrepen. CDA’er Pieter Heerma vindt dat afspraken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, “zodat we elkaar kunnen aanspreken en het niet zonder consequenties blijft wanneer een lid de regels niet naleeft”.

De fractievoorzitters spreken binnenkort met elkaar af om te kijken welke vervolgstappen nodig zijn. “We bekijken hoe we het opleggen van sancties beter in onze regels kunnen verankeren”, zegt Jesse Klaver van GroenLinks. “Dat kan bij Kamermeerderheid geregeld worden, dus dat moet snel kunnen gaan. Het heeft onze volle aandacht.”

Onderzoek naar Russische financiering politieke partijen

Forum voor Democratie liet in juni van dit jaar via Twitter weten dat de acht “kartelpartijen” Baudet monddood proberen te maken door “hem te dwingen elke stap die hij zet te registreren”. De mogelijke sancties tegen Baudet zouden “niets met transparantie” te maken hebben, maar alleen maar bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van “de perverse baantjescarrousel”.

De Tweede Kamer wil ook onderzoek laten doen naar de mogelijke Russische financiering van politieke partijen zoals Forum voor Democratie. Aanvankelijk was de Rekenkamer gevraagd dit onderzoek te doen, maar die achtte zich niet bevoegd. Nu wacht de Kamer een advies van de Raad van State af. In het najaar behandelt de Kamer de wet Politieke Partijen, waarbij ook toezicht op de financiering vanuit het buitenland op de agenda staat.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services